Olen kii­tol­li­nen kaikista äänistä.
Minun ta­voit­tee­ni oli saada ääniä itselle ja puo­lu­eel­le, näiden ansioista voin saada luot­ta­mus­paik­ko­ja hy­vin­voin­tia­lu­eem­me lau­ta­kun­nis­ta ja jaos­tois­sa.
Luot­ta­mus­pai­koil­la voin edistää meille tärkeitä asioita ja antaa tukeni Kokoo­muk­sel­le sekä meidän hyville alue­val­tuu­te­tuil­le.
Onnea kaikille alue­val­tuu­te­tuil­le.

1618420834258_mikahyv%C3%A4ri-001-16-me.jpg

Hy­vin­voi­va huominen rakentuu vahvalla yh­teis­työl­lä*

Olen kokoo­muk­sen alue­vaa­lieh­dok­kaa­na Lapin hy­vin­voin­tia­lu­eel­la. 
Luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä olen Kolpeneen kun­tayh­ty­män val­tuus­ton var­si­nai­nen jäsen ja Ro­va­nie­men kaupungin hy­vin­voin­nin ja terveyden edis­tä­mis­jaos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.
Koen vahvaa vel­vol­li­suut­ta olla mukana alue­vaa­leis­sa.

Eh­do­kas­nu­me­ro­ni on 256

1640339225254_uusin3-me.jpg

*Siksi sydän on oikealla.

Huomenna on his­to­rial­li­nen päivä.

Vaikuta sinäkin ää­nes­tä­mäl­lä💙

Pu­hu­taan­pa hetki vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä, vai­kut­ta­mi­ses­ta ja tulevasta hy­vin­voin­tia­lu­ees­tam­me.


Ota itselle hetki aikaa ja kuuntele minun aja­tuk­sia­ni, vaikka ei kiin­nos­tai­si pät­kää­kään.


Minun kanssani saa olla erimieltä ja minulle saa antaa pa­lau­tet­ta.

Video on tar­koi­tet­tu he­rät­tä­mään ajatuksia.


Ekalla otolla purkkiin. En alkanut kor­jai­le­maan, vaikka sanat menivät välillä sekaisin. Sellaista se elämä on😊


Kokoo­muk­sen vaa­lioh­jel­ma:
Ei hy­vin­voin­tia ilman tervettä maa­lais­jär­keä.

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.


MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Meille kokoomuslaisille tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Meille ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö.


TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.


ÄÄNI KOKOOMUKSELLE on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Kokoomus sanoo ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.


ILMAN KESTÄVÄÄ TALOUTTA meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.


Siksi sydän on oikealla – myös aluevaaleissa.

1640340725993_ALUEVAALIT_MAALAISJ%C3%84RKI_3-me.jpg

Alue­vaa­lien ai­ka­tau­lut

1618420544456_mikahyv%C3%A4ri-001-4-me.jpg

9.12.2021

Asetuin eh­dok­kaak­si*
1640339031955_256-alvbfq-me.png

23.12.2021

Eh­do­kas­nu­me­rot julkaistu
1618562195563_RUISKUKKA_RUISKUKKA_LOGO_sin_RGB-me.png

12.1.2022

En­nak­ko­ää­nes­tys ko­ti­maas­sa alkaa
1617612395991_RUISKUKKA_RUISKUKKA_LOGO_punainen_2_RGB-me.png

12.1.2022

En­nak­ko­ää­nes­tys ul­ko­mail­la alkaa
1618562195563_RUISKUKKA_RUISKUKKA_LOGO_sin_RGB-me.png

15.1.2022

En­nak­ko­ää­nes­tys ul­ko­mail­la päättyy
1617612395991_RUISKUKKA_RUISKUKKA_LOGO_punainen_2_RGB-me.png

18.1.2022

En­nak­ko­ää­nes­tys ko­ti­maas­sa päättyy
1640339031955_256-alvbfq-me.png

23.1.2022

Ää­nes­tys­päi­vä

Viimeinen tilaisuus vaikuttaa

1618562195563_RUISKUKKA_RUISKUKKA_LOGO_sin_RGB-me.png

26.1.2022

Tulosten vah­vis­tu­mi­nen
1640338699868_kampanjascreenit_22-1600x840-b00hht-me.jpg

1.3.2022

Val­tuu­te­tut aloit­ta­vat työnsä
1618420544456_mikahyv%C3%A4ri-001-4-me.jpg

Yh­teys­tie­dot

Mika Hyväri

043 2003222

mika.hyvari@etsiva.fi

1617631563559_Mie%20Rovaniemi-me.png

© Mika Hyväri 2021

*Siksi sydän on oikealla.